Jyvässeudun 4H:n historiaa

4H-järjestö sai alkunsa Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuolella. Suomen 4H-liitto toimi ensimmäiset neljä vuosikymmentään nimellä Maatalouskerholiitto. Tavoitteena oli opettaa nuorille maaseudulla elämiseen ja työskentelyyn tarvittavia taitoja. Suomessa ensimmäiset maatalouskerhot aloittivat toimintansa Suonenjoella keväällä 1925 ja toiminta laajeni nopeasti. Toimintaa organisoimaan perustettiin Maatalouskerholiitto 20.11.1928. Perustajajäseniksi tuli 19 eri järjestöä, muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Pellervo-Seura ja Maataloustuottajain Keskusliitto.

Jyvässeudun 4H-yhdistyksen juuret ovat 1930- ja 1940-luvuilla. Kerhotoimintaa järjestettiin tuolloin sekä Jyväskylän kaupungissa että maalaiskunnassa. Nykyinen toiminta alkoi vuonna 1956. Tuolloin kerhotoiminta virisi uudelleen ja on jatkunut katkeamatta 2000-luvulle asti. Nykyisin yhdistyksen ja järjestön tehtävä on laajentunut käsittämään työ- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä kansainvälisyystaitojen ja ympäristöarvojen välittämisen.

Tämä verkkohistoriikki on syntynyt yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuonna halusta katsoa taaksepäin kuluneisiin vuosikymmeniin.