MediassaPro

Hankkeessa kehitetään Jyvässeudun 4H-yhdistyksen harrastustoimintaa niin, että maaseutukylien tarpeet ja lasten nuorten osaaminen kohtaisivat ja lopputuloksena molemmat osapuolet hyötyisivät uudesta MediassaPro -hankkeesta. Hankkeessa perustetaan uudenlaisia lasten mediakerhoja ja nuorten mediaryhmä. 

Mediakerhoissa lapset oppivat käyttämään älypuhelimia erilaisin hyödyllisin tavoin. Kerhossa lapset oppivat hauskan tekemisen ohessa sosiaalisessa mediassa viestimisestä ja somekäyttäytymisestä sekä tunnistamaan netin vaaran paikkoja. Kerhoissa opitaan editoinnin alkeet ja tehdään videoprojekteja.

Nuoret kuvaamassa esittelyvideota Hangasjärvellä Avoimet Kylät Verkossa -tapahtumaa varten!