ReWi Visions

Jyvässeudun 4H toteuttaa ReWi Visions -hanketta yhteistyöhankkeena JAPA ry:n kanssa.

Hankkeen päätavoitteet

 • Nuorten tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja heidän paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Järjestetään 2-4 nuorisovaihtoa liittyen kiertotalouteen nuorten yrittäjyyskasvatuksessa.
 • Tiedonvaihto paikallisesti ja kansainvälisesti. Järjestetään mm. oppilaitos- ja yritysvierailuja.
 • Kehittää kiertotalousyrittäjyyden työskentelymenetelmä tai käytännön malli kasvatusalan ammattilaisille tai muille nuorten parissa työskenteleville. Malli toteutetaan sekä kirjallisessa että videomuodossa.

Hankkeen syksy 2019 

 • 4H-klubin nuorten nuorisovaihto Kosovoon hankkeen teemalla elo-syyskuussa 2019
 • Muuramen lukiolaisten sekä Walesin lukiolaisten nuorisovaihto Keski-Suomessa lokakuussa 2019
 • Hankkeessa toteutettavan videotyökalun toteutusta
 • Työpajojen toteutus hankkeen teemalla
 • Jyvässeudun 4H-yrittäjille teemasta kertominen -> nuoret alkavat ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteita omissa yrityksissään
 • Kestävän kehityksen sekä hankkeen nostamista esille Jyvässeudun 4H:n sekä JAPA ry:n somekanavissa, erityisesti Facebookissa sekä Instagramissa
 • Kevään 2020 Walesin nuorisovaihdon suunnittelemista & rahoituksen haku
 • Kevään 2020 valmennuksen suunnittelemista
 • Opintomatka Hollantiin & hankkeesta kertominen paikallisille toimijoille
 • 4H-hankepäivät Siilinjärvellä: hankkeesta kertominen & tiedottaminen

Hankkeen kevättä 2020

 • Nuorisovaihto Walesiin huhtikuussa Muuramen lukioporukan kanssa
 • Heinä/elokuun 4H-klubin nuorisovaihdon hankehakemus EU:lle (Erasmus+ rahoitus)
 • Hankkeessa toteuttavan uuden mallin tekemistä sekä teksti- että videomuotoon
 • Työpajojen toteutus hankkeen teemalla
 • Jyvässeudun 4H-yrittäjille teemasta kertominen -> nuoret alkavat ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteita omissa yrityksissään
 • Kestävän kehityksen sekä hankkeen nostamista esille Jyvässeudun 4H:n sekä JAPA ry:n somekanavissa, erityisesti Facebookissa sekä Instagramissa