Hankkeet

Jyvässeudun 4H-yhdistys on aktiivinen hanketoimija, joka kehittää toimintaansa kysynnän ja asiakkaiden sekä asukkaiden tarpeiden mukaan. Yhdistyksessämme on toiminnassa niin maaseudun kehittämishankkeita kuin työvoimapoliittisia hankkeita kuin myös Erasmus+ -hankkeita, joilla edistetään erilaisia nuorten liikkuvuushankkeita Euroopassa.

ReWi visions- hankkeessa vahvistetaan nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja kestävän elämäntavan ja kiertotalouden näkökulmasta.