Jyvässeudun 4H-yhdistys on jo pitkään ollut aktiivinen hanketoimija. Hanketoiminta tukee yhdistyksen perustoimintoja ja sen avulla kehitetään uusia toimintamalleja muun muassa nuorisotyöhön, nuorten työllistämisen toteuttamiseen sekä matalan kynnyksen yrittäjyyskasvatukseen.  Yhdistyksellä on tällä hetkellä käynnissä kaksi hanketta, työvoimapoliittinen Luotsaamo 2.0 -hanke sekä nuorten tiimiyrittäjyyteen painottuva START UP!- hanke.