Jyvässeudun 4H-yhdistys on jo pitkään ollut aktiivinen hanketoimija. Hanketoiminta tukee yhdistyksen perustoimintoja ja sen avulla kehitetään uusia toimintamalleja muun muassa nuorisotyöhön, nuorten työllistämisen toteuttamiseen sekä matalan kynnyksen yrittäjyyskasvatukseen.  Yhdistyksellä on tällä hetkellä käynnissä kolme hanketta, työvoimapoliittinen Luotsaamo 2.0 -hanke, nuorten tiimiyrittäjyyteen painottuva START UP!- hanke sekä nuorten työllistämiseen keskittyvä Ysit töihin -hanke