Esiselvitysvaihe

Ennen varsinaista pelinkehityshanketta toteutettiin 1.1.2021-31.3.2022 esiselvityshanke, jossa oli tarkoitus löytää partneri hankkeeseen ja valmistella varsinaista Hitpointti-hanketta.

Esiselvityshankkeessa järjestettiin pelinkehitysvalmennuspajoja oppilaitoksille ja erilaisiin tapahtumiin. Hankkeen aikana keräsimme nuorten mielipiteitä ja ajatuksia pajoista ja toiveita varsinaiseen hankkeeseen.  

Pajapäivien ideoiden ja palautteiden sekä hankepartnerin kanssa tehdyn yhteisen suunnitelman pohjalta valmisteltiin varsinainen Hitpointti-pelinkehityshanke.

Tavoitteena oli toteuttaa kansainvälinen Leader-hanke, mutta emme löytäneet sopivaa kumppania maaseutualueelta. Kansainvälisyyttä tulemme toteuttamaan kuitenkin varsinaisessa hankkeessa. Kansainvälisellä hanketoiminnalla tavoittelemme hankkeeseen oppia muiden maiden hyväksi havaituista pelinkehitysmenetelmistä nuorten parissa. 

Esiselvitys vaiheesta on tehty pelattava versio raportista, jota voi käydä kokeilemassa täällä: https://gracmit.itch.io/hitpointtiloppuraportti