Tulevaisuuden uusi tekijä-hanke

Tulevaisuuden Uudet Tekijät –hanke ohjaa 17-28-vuotiaita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia maahanmuuttajanuoria löytämään oman työ- ja koulutuspolkunsa Suomessa.

TUT-hanke on päättynyt 31.12.2013

 

Duunirinki-hanke

On yli 14-vuotiaiden nuortentyönvälitystiimi, jonka kautta nuoret saavat työkokemusta ja palkkaa. Toiminnassa käydään läpi työelämässä tarpeellisia taitoja erilaisten koulutusten kautta. Kokoontuu säännöllisesti yhdessä sovitun aikataulun mukaan. On nuorten omaehtoista toimintaa, jossa on mukana aikuinen valmentaja.

Päättynyt 2013

 

START UP!

Tiimiyrityshankkeen tavoitteena oli auttaa maaseudun nuoria löytämään mahdollisuuksia yrityspalveluiden tuottajina omalla kotiseudulla. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Jyväskylän ja Laukaan haja-asutusalueilla asuvat 12-18 vuotiaat nuoret. Hankkeen toisena toteuttajana oli Laukaan 4H-yhdistys.

Hankkeessa tuettiin nuorten yrittäjyyttä ja kehitettiin työelämävalmiuksia. Nuorten toiminnan alustana toimivat 4H-tiimiyritykset. Hanke tuki yritystiimien tavoitteellista tiimitoimintaa ja ryhmäprosessia. 4H-järjestön strategian mukaisesti hanke aktivoi nuoria omiin tekoihin lähellä. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli lisätä maaseutualueen asukkaiden ja yhteisöjen ymmärrystä nuorten yrittäjyydestä ja kannustaa maaseutuyhteisöjä käyttämään nuorten tuottamia palveluita paikallisesti.

Hanke päättyi tammikuussa 2018

 

 

KYTY-hanke (Kurssit, yhteisyritys, työllisyys)

Hankkeen päätavoitteena oli luoda Jyvässeudun työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhanalaisille nuorille (17-29v.) edellytyksiä matalan kynnyksen yrittäjyyteen ja valmiuksia työllistää itse itsensä osaamisalasta riippumatta. Tavoitteena oli vahvistaa nuorten ymmärrystä yhteisöllisestä yrittäjyydestä ja kannustaa yrittäjyyteen. Hankkeessa pyrittiin kehittämään ja vahvistamaan 4H-toiminnan kautta tarjottavia polkuja työllisyyteen. Tavoitteena oli lisäksi rakentaa työllisyyteen liittyvää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

KYTY-hanke päättyi tammikuussa 2017. Hankkeen tavoitteista ja tuloksista voit lukea enemmän täältä

 

Jotain tartteis tehä?

Kyläbuusti-hanke antaa vauhtia tylsyydelle!

Hankkeessa 12–28-vuotiaita nuoria valmennetaan esimerkiksi omien rokki- tai elokuvafestarien, taidetapahtumien, myyjäisten tai kirpputorin järjestämiseen kylällä. Kylälle voi myös luoda uusia palveluita kuten nuorten tuottamaa kotipalvelua tai omaa yritystoimintaa.

Haluaisitko sinä olla mukana järjestämässä omalle kylälle äksöniä? Lähde mukaan ja huomaa, että oma kylä on ihan yes mesta asua.

Kyläbuusti-hanke päättyi syyskuussa 2014.