Luotsaamo Lab


MIKÄ ON LUOTSAAMO LAB?

Luotsaamo Lab on Jyvässeudun 4H-yhdistys ry:n hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, jonka tavoitteena on edistää keskisuomalaisten nuorten aikuisten työllistymistä. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät 18-29 vuotiaat keskisuomalaiset nuoret aikuiset, jotka haluavat tutustua työkokeilun kautta pelialalla työskentelyyn.


MITÄ LUOTSAAMO LABISSA TEHDÄÄN?

Pelikehitys

Luotsaamo Labin keskeisenä toimintamuotona on pelikehitysvalmennus. Pelikehitysvalmennuksessa perehdytään mm. pelisuunnitteluun, koodaamisen logiikkaan ja peligrafiikoiden suunnitteluun ja luomiseen. Valmennuksen lopuksi valmennettavat julkaisevat ryhmätyönä kehitetyn pelin. Aikaisempaa osaamista ei välttämättä tarvitse olla. Ohjelmoinnin algoritmisen logiikan harjoitteluun valmennettavat käyttävät Construct3 -pelimoottoria. Työskentely tapahtuu etänä ja se on sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä. Pelikehityksen lisäksi työkokeilussa opitaan erilaisia tärkeitä työelämätaitoja kuten tiimi- ja projektityöskentelyä.


Esports

Syksyllä 2021  Luotsaamo Labissa alkoi myös esports-työkokeilu, jossa viisihenkinen tiimi valmentajineen kehitti itseään e-urheilijoina tutustuen samalla monenlaisiin e-urheilun tarjoamiin työmahdollisuuksiin ja sen laajaan tehtäväkenttään. Valmennuksessa työskenneltiin osana tiimiä, joka pelasi League of Legends peliä. Samalla erilaiset työelämätaidot kehittyivät valmennuksen aikana. Vuodelle 2022 on suunnitteilla esports-valmennuksia, joten jos e-urheilu työkokeiluna kiinnostaa, kannattaa seurata tiedotustamme vuoden alussa.


Uravalmennus

Luotsaamo Labin uravalmennuksessa on mahdollisuus edistää omaa osaamistaan ja saada tukea tulevaisuuden hahmotteluun. Valmennuksessa tarjotaan henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa uraohjausta, jossa perehdytään mm. omiin vahvuuksiin, osaamisen sanoittamiseen, työnhakuasiakirjojen laadintaan ja niiden päivittämiseen ja harjoitellaan työnhakutapoja. Ohjauksessa sisältöinä ovat myös työnhakijaprofiilien laatiminen eri työnhakukanaviin, työnantajien kontaktoiminen ja oman verkoston luominen. Uravalmennukseen voi osallistua myös ilman pelivalmennuksia. Uravalmennuksen tärkeimpänä tavoitteena on, että valmentautujan omat tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet kirkastuvat ja urapolku selkiytyy.


MITEN MUKAAN?

Helpoiten pääset mukaan täyttämällä yhteydenottolomakkeen sivustollamme  luotsaamolab.fi .

Yhteydenottopyyntösi jälkeen valmentajamme ottavat sinuun yhteyttä ja selvittävät mahdollisuutesi osallistua työkokeiluun ja sopivat ajan aloitushaastattelulle.  Päänsääntöisesti meille tullaan 3 kk kestävään työkokeiluun selvittämään, voisiko peliala olla juuri sinun juttu!