KYTY-hankkeen tuloksia

 

Hankkeessa oli mukana yhteensä 40 nuorta, joista 34 osallistui ryhmämuotoisiin valmennuksiin. Hankkeen tuella syntyi yksi nuorten yritys, yksi nuori työllistyi alueen yritykseen ja kolme nuorta suoritti lupakorttikoulutuksen. Neljän nuorten kanssa käynnistettiin työosuuskunnan perustamisen suunnittelu, mutta prosessi ei ehtinyt edetä hankkeen aikana johtuen nuorten elämäntilanteista.


Hankkeen tuloksena luotiin valmennusmalli yhteisölliseen yrittämiseen. Yhdistykseen kertyi osuuskuntatietoa ja -osaamista sekä syntyi uusia verkostoyhteyksiä ja yhteistyötä paikallisten osuuskuntien ja pienyrittäjien kanssa. 4H-liiton kanssa käytiin keskustelua valmennuksen levittämisestä ja 4H-osuuskuntamallin suunnittelusta.


Valmennus täydensi työllisyyden parissa toimivien tahojen tarjoamaa tukea ja valmennusta nuorille. Valmennuksiin osallistui kouluttajina tai vierailijoina 5 osuuskuntaa, 4 yritystä ja yksi julkisen tahon toimija (Uusyrityskeskus). Yritysvierailuja järjestettiin 4 osuuskunnan, 9 yrityksen ja 4 muun toimijan (bloggaaja ja julkisen tahon toimijat) kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehtiin työllisyyden parissa toimivien tahojen, toimijoiden ja hankkeiden, oppilaitosten, oppisopimuskeskuksen sekä Välikäsi-hankekokonaisuuden kanssa. Hankkeessa tehtiin laajaa tiedottamista osuuskuntatoiminnasta kohderyhmälle ja yhteistyöverkostolle.


Hankkeen tulokset on koottu alla olevaan tiedostoon ja ne on julkaistu Välikäsi-hankkeen Työllistymisen polkuja kaupungissa -julkaisussa. Julkaisua voi tiedustella yhdistyksen toimistolta.

PDF-tiedostoKYTYn tulokset ja asiakkaiden polut.pdf (110 kB)
KYTY-hankkeessa saatuja tuloksia koottuna sekä asiakkaiden polkujen mallinnus.

KYTY-hankkeen tavoitteet ja toiminta

 

KYTY-hanke päättyi tammikuussa 2017. Hankkeen päätavoitteena oli luoda Jyvässeudun työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhanalaisille nuorille (17-29v.) edellytyksiä matalan kynnyksen yrittäjyyteen ja valmiuksia työllistää itse itsensä osaamisalasta riippumatta. Tavoitteena oli vahvistaa nuorten ymmärrystä yhteisöllisestä yrittäjyydestä ja kannustaa yrittäjyyteen. Hankkeessa pyrittiin kehittämään ja vahvistamaan 4H-toiminnan kautta tarjottavia polkuja työllisyyteen. Tavoitteena oli lisäksi rakentaa työllisyyteen liittyvää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.


Hankkeen aikana järjestettiin neljä ryhmämuotoista valmennuspolkua yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Valmennuksiin sisältyi yritysvierailuja, joissa nuoret tutustuvat erilaisiin työnantajiin ja yritysmuotoihin sekä tapoihin toimia yrittäjänä. Osuuskuntayrittäjyyteen kannustavan valmennuksen lisäksi nuoria tuettiin työnhaussa ja ohjattiin opintoihin hakeutumisessa ja sopivimman yrittäjyyden muodon pariin. Nuorilla oli mahdollisuus työllistymisensä edistämiseen lisäkoulutuksella (lupakorttikoulutukset) sekä työnhaun asiakirjojen laadinnalla ja päivittämisellä.

KYTY (Kurssit > Yhteisyritys > Työllisyys) oli ESR rahoitteinen, kaksivuotinen kehittämishanke (2/2015-1/2017). Hankkeen rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki. KYTY oli Välikäsi-välittäjäorganisaatiohankkeen osahanke. Välikäsi oli ESR-rahoitteinen hankekokonaisuus, jossa oli mukana seitsemän osahanketta.