Mikä on 4H-Yritys?
 

4H-Yritys on nuorelle mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti, ohjatusti ja omassa tahdissaan. 4H-Yritys ei ole elinkeino, vaan se on harrastustoimintaa, ja sopii hyvin esimerkiksi itsensä kesätyöllistämiseen tai opiskeluiden ohessa toteutettavaksi sivutoimiseksi toiminnaksi. 4H-Yrityksen voi perustaa 4H-yhdistyksen järjestämällä 4H-yrityskurssilla, ja yrityksen voi perustaa yksin tai yhdessä kaverin kanssa. Meidän yhdistyksessä 4H-yrittäjiä on kuutisenkymmentä.

 

Miksi nuoren kannattaa perustaa 4H-Yritys?
 

4H-yrittäjänä nuori saa toteuttaa oman yritysideansa, joka voi perustua hänen omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa. Jokaisella 4H-Yrityksellä on oma yritysohjaaja. 4H-Yritys antaa harrastustoiminnan avulla nuorelle perustietoa yrityksen perustamisesta, kosketuksen yrittäjänä toimimiseen sekä mahdollisuuden hankkia omaa rahaa. Ohessa nuori oppii yritteliäisyyttä ja työelämävalmiuksia. 4H-Yritys tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti.

Omaa yritystä pyörittäessään nuori oppii vastuuta ja itsenäisyyttä ja saa samalla hyvää työkokemusta. 4H-Yritys johdattaa nuoren tutustumaan yrittäjyyteen ja yrittäjänä toimimiseen. 

 

4H-Yrityksestä lyhyesti:

  • 4H-Yrityksen voi perustaa 13–28-vuotias 4H:n jäsen yksin tai ryhmässä
  • 4H-Yrityksen myynti on 50 € - 7 000 € / vuosi
  • 4H-Yrityksellä on vapaaehtoinen vastuuvakuutus
  • 4H-Yrittäjällä on oma yritysohjaaja ja paikallinen 4H-yhdistys toimintansa tukena

200 euron tuki kymmenelle uudelle 4H-yritykselle

 

Kymmenelle uudelle 4H-yritykselle myönnettiin 200€ starttirahaa yrityksen kuluihin. Raha tuli Jyväskylän kaupungilta, kiitos!

 

Lisätiedot 4H-yrityksestä 044 770 8508 tai nuorisotoiminta(at)jyvasseudun4h.fi

Kaikissa yrityksissä vastuuvakuutusta ei tarvita, mutta etenkin palveluita myyvissä yrityksissä riskit on hyvä kartoittaa ja harkita vakuutuksen ottamista. Kukin 4H-yrittäjä päättää ottaako yritykselleen 4H-yritykse vastuuvakuutuksen vai ei.