Mikä on 4H-Yritys?
 

4H-Yritys on nuorelle mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti, ohjatusti ja omassa tahdissaan. 4H-Yritys ei ole elinkeino, vaan se on harrastustoimintaa, ja sopii hyvin esimerkiksi itsensä kesätyöllistämiseen tai opiskeluiden ohessa toteutettavaksi sivutoimiseksi toiminnaksi. 4H-Yrityksen voi perustaa 4H-yhdistyksen järjestämällä 4H-yrityskurssilla, ja yrityksen voi perustaa yksin tai yhdessä kaverin kanssa. Suomessa on satoja 4H-Yrityksiä, ja niitä perustetaan koko ajan lisää.

 

200 euron tuki kymmenelle uudelle 4H-yritykselle

Tukisumma tulee käyttää yrityksen menoihin. Tuki koskee kesälle 2019 perustettuja uusia 4H-yrityksiä (yrityksen toimintaa voi toki jatkaa niin kauan kuin haluaa). Tuki myönnetään hakujärjestyksessä. Ehtoina mm. 4H-jäsenyys, 4H-yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja muut työvaiheet, kirjanpito, yrityskurssin tai -valmennuksen käyminen. Tukihaku käynnistyy viikolla 24 näillä sivuilla.

 

Miksi nuoren kannattaa perustaa 4H-Yritys?
 

4H-yrittäjänä nuori saa toteuttaa oman yritysideansa, joka voi perustua hänen omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa. Jokaisella 4H-Yrityksellä on oma yritysohjaaja. 4H-Yritys antaa harrastustoiminnan avulla nuorelle perustietoa yrityksen perustamisesta, kosketuksen yrittäjänä toimimiseen sekä mahdollisuuden hankkia omaa rahaa. Ohessa nuori oppii yritteliäisyyttä ja työelämävalmiuksia. 4H-Yritys tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti.

Omaa yritystä pyörittäessään nuori oppii vastuuta ja itsenäisyyttä ja saa samalla hyvää työkokemusta. 4H-Yritys johdattaa nuoren tutustumaan yrittäjyyteen ja yrittäjänä toimimiseen. Lähivuosina tarvitaan paljon uusia yrittäjiä. Yrittämiseen harrastuksen kautta tutustuneilla nuorilla on mahdollisuus jatkaa työelämässä päätoimisina yrittäjinä.

 

4H-Yrityksestä lyhyesti:

  • 4H-Yrityksen voi perustaa 13–28-vuotias 4H:n jäsen yksin tai ryhmässä
  • 4H-Yrityksen myynti on 50 € - 7 000 € / vuosi
  • 4H-Yrityksellä on vapaaehtoinen vastuuvakuutus
  • 4H-Yrittäjällä on oma yritysohjaaja ja paikallinen 4H-yhdistys toimintansa tukena

Kaikissa yrityksissä vastuuvakuutusta ei tarvita, mutta etenkin palveluita myyvissä yrityksissä riskit on hyvä kartoittaa ja harkita vakuutuksen ottamista.

*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.